2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi ÜNİP ( Giden ) Başvuruları

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için ÜNİP kapsamında Lisansüstü Eğitim yapmak üzere başvuruda bulunmak isteyen öğretim elemanlarımız 01-15 Kasım 2019 tarihleri arasında evraklarıyla birlikte ilgili enstitümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Lisans/Yüksek Lisans diploma sureti/suretleri

2) Lisans/Yüksek Lisans Transkript sureti/suretleri

3) ALES Sonuç Belgesi

4) Yabancı Dil Belgesi

5) Kimlik Fotokopisi

6) İki Adet Fotoğraf

7) ÜNİP Başvuru Formu

NOT: Tercih sayısı kadar başvuru belgesinin hazır olması rica olunur.

ÜNİP Başvuru Formu için tıklayınız.